Coronaviruset – en utmaning för småföretagare

Vår jurist svarar på 5 av de vanligaste frågorna från småföretagare just nu

Vår jurist Peder Lundgren svarar på 5 av de vanligaste frågorna från småföretagare just nu

Behovet av juridisk rådgivning har ökat dramatiskt i takt med spridningen av Coronaviruset och de utmaningar som samhället, företag och enskilda individer står inför. Företagarens Jurist bekräftar den bilden.

 – Just nu får vi mängder av frågor från oroliga småföretagare. Det kan handla om att de inte kan leverera enligt avtal, att de måste ställa in evenemang eller att konsulter inte kan utföra sina uppdrag, säger Peder Lundgren, jurist och ansvarig för Företagarens Jurist.

Peder Lundgrens generella råd är att satsa på dialog och diskussion, och snarare hitta lösningar än att benhårt stå fast vid vad som är avtalat och riskera att hamna i konflikter och tvister. Det här är en tid för omtanke – även i affärsrelationer.

1. Jag kan inte leverera som avtalat, vad gör jag?

”Många företag har, på grund av rådande situation, tvingats minska sin produktion, ställa in leveranser och kan inte hålla det som är avtalat. Utgångspunkten är naturligtvis att avtal ska hållas, men om det inte är möjligt så är mitt bästa tips att prata med avtalsparten och försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Kom ihåg att de flesta företag påverkas på ett eller annat sätt i den situation vi befinner oss i, och genom dialog så kan man komma väldigt långt. När samtliga är överens är det viktigt att få ner den nya överenskommelsen i skrift, så att man inte riskerar konflikter längre fram.”

2. Kan jag hävda force majeure om jag inte kan fullfölja ett avtal?

”Många frågar just nu kring så kallad force majeure, och om det går att använda en sådan klausul för att undgå ansvar om man inte kan utföra sina åtaganden enligt avtalet. Force majeure beskrivs i allmänhet som oväntade eller extraordinära händelser som är utom parternas kontroll, men det finns ingen definition i lagen. Man måste alltså se hur klausulen är utformad i det specifika avtalet för att kunna avgöra vad som ingår i begreppet och om den kan användas. Mitt generella råd är att vara försiktig med att hävda force majeure eftersom du riskerar att hamna i tvist med din avtalspart. Försök istället att ta en diskussion för att se om ni kan omförhandla avtalet istället. Värna er affärsrelation, den ska förhoppningsvis bestå även efter den extraordinära situation vi befinner oss i just nu.”

3. Jag är konsult och kan inte kan utföra mitt uppdrag enligt avtal – har jag rätt till ersättning ändå?

”Det är stor risk att du inte har rätt till fullt arvode om uppdraget inte utförs enligt avtalet. Men det kan samtidigt finnas möjlighet att ändra uppdragsbeskrivningen utifrån den verklighet vi befinner oss i just nu. Så inled en diskussion och försök att hitta en lösning tillsammans med uppdragsgivaren.”

4. Vi är ett litet bolag, finns det något i regeringens krispaket som kan hjälpa oss?

”Ja, regeringen har föreslagit flera åtgärder som kan underlätta den ekonomiska situationen för småföretagare. Det handlar till exempel om nya regler för korttidspermittering, som gör det möjligt att minska personalkostnaderna utan att behöva säga upp personal. Man föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter. Företag kan även få anstånd med att betala skatt och arbetsgivaravgifter i tre månader. Här är det viktigt att komma ihåg att det blir ett lån från staten som man betalar ränta för, så räkna på om det är värt det. Staten kommer även att stå för sjuklönen under april och maj för alla anställda som är sjuka. Dessutom ges småföretagare statliga lånegarantier och ytterligare skattelättnader genom utökad avsättning till periodiseringsfond. På www.verksamt.se finns all myndighetsinformation samlad för den som vill veta mer.”

5. Det är oroliga tider för oss småföretagare. Vad kan jag göra i förebyggande syfte för att skydda mitt företag?

”Vi vet att många företagare saknar de viktiga avtal och dokument som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt. Om du driver ett aktiebolag tillsammans med någon, se över ert aktieägaravtal så att ni vet vad som gäller om någon av er inte har möjlighet att utföra sina åtaganden. Har ni inte något sådant så rekommenderar jag att ni skaffar ett. Risken är annars att verksamheten tvingas stanna upp medan ni försöker hitta lösningar. Med ett aktieägaravtal kan ni bland annat reglera ägarkretsen och hur ni ska kunna lösa ut varandra, exempelvis vid sjukdom. Jag rekommenderar också att du upprättar en framtidsfullmakt, som ger en annan person fullmakt att företräda dig om du blir oförmögen att fatta egna beslut. Avslutningsvis så rekommenderar jag att du ser över ditt försäkringsskydd, både företagets och dina privata försäkringar.”

För ytterligare information, kontakta peder.lundgren@foretagarensjurist.se