Beställ anställningsavtal

I ett anställningsavtal kan du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor som gäller den specifika anställningen. Genom att vara tydlig med vad som gäller i ett anställningsavtal slipper ni onödiga konflikter i ett senare skede. 

När behöver du ett anställningsavtal?

Anställningsavtalet skapar trygghet både för både arbetsgivare och arbetstagare. Med ett juridiskt korrekt anställningsavtal säkerställer ni att lagar, regler och kollektivavtal följs, vilket annars kan leda till kostsamma tvister.

Olämpliga eller oskäliga anställningsvillkor kan bli ogiltigförklarade av en domstol – om den anställde skulle väcka talan mot arbetsgivaren.

Även muntliga överenskommelser om anställning räknas som anställningsavtal. Däremot måste anställningsvillkoren alltid lämnas skriftligen från arbetsgivaren. Därför är det lämpligt att upprätta ett skriftligt anställningsavtal så fort ni har kommit överens om villkoren.

Avtal online

Chatbots: Snabbt

24/7 Support: Juridiskt korrekt

Teams: Reglerar det mest väsentliga

Storage:För er som befinner er i en mindre komplex situation

1 990 kr

Beställ online
Avtal med jurist

Chatbots: Skräddarsytt

24/7 Support: Juridiskt korrekt

Teams:Helt anpassningsbart utifrån er specifika situation

Storage:Vägledning och rådgivning med juridisk expertis

7 990 kr

Beställ med jurist

Så går det till

svara

Du får svara på frågor som rör både ditt företag och ditt privatliv.

agree

Baserat på dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal för dig.

done

Ditt avtal skickas till dig som en PDF via e-post.

invoice

Du betalar via faktura.

Olika typer av anställningsformer

Det finns flera olika anställningsformer; provanställning, visstidsanställning och tillsvidareanställning. Och det är viktigt att hålla sig till de lagar och regler som finns för respektive anställningsform.

Bland annat måste arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta tas i beaktning.

Beställ anställningsavtal

Frågor och svar

Vad är ett anställningsavtal?

Ett anställningsavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och den anställda som reglerar bland annat arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor. Anställningsavtalet kan vara muntligt, men vissa delar måste arbetsgivaren lämna skriftligt.

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Anställningsavtalet kan se olika ut beroende på anställningsformen och eventuella kollektivavtal. Däremot bör alltid dessa uppgifter finnas med:

  • Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress.
  • Tillträdesdag.
  • Var den anställda ska utföra arbetet. 
  • Arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel. 
  • Vilken anställningsform som gäller.
  • Ingångslön och andra förmåner.
  • Hur ofta lönen ska betalas ut.
  • Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
  • Villkor för semester och eventuell förskottssemester.
  • Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.

Har du fler frågor kring ditt företag?

Funderar du över något särskilt som gäller just ditt företag? Eller har du en specifik fråga kring ett avtal?
Boka in en kostnadsfri rådgivning med en av våra jurister – så hjälper vi dig framåt.
Klicka på knappen för att komma till kalendern och bokningen.

Boka kostnadsfri rådgivning

Beställ anställningsavtal

I ett anställningsavtal kan du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor som gäller den specifika anställningen. Genom att vara tydlig med vad som gäller i ett anställningsavtal slipper ni onödiga konflikter i ett senare skede. 

1 990 SEK

Exklusive moms

Vi hjälper dig att skriva ett juridiskt korrekt anställningsavtal – samma dag.

Beställ anställningsavtal

Våra samarbetspartners

folksam
fonus
skandia
swedbank