Beställ sekretessavtal

Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. De personer eller företag som får ta del av känslig information förbinder sig via avtalet att behandla uppgifterna konfidentiellt.

När behöver du ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal kan ha flera användningsområden. Oftast handlar det om att skydda intern företagsinformation eller andra affärsidéer som kan skada företaget om uppgifterna läcker ut. Avtalet kan skrivas med de anställda inom företaget men också med olika uppdragstagare, till exempel externa konsulter.

Det är inte ovanligt att anställda får tillgång till information som kan vara känslig för arbetsgivaren om den blir allmänt känd. På grund av detta begränsas anställdas möjlighet att utnyttja informationen genom Lagen om Företagshemligheter.

Genom ett sekretessavtal är det möjligt att komma överens om regler som gäller utöver vad som är bestämt i lagen.

Avtal online

Chatbots: Snabbt

24/7 Support: Juridiskt korrekt

Teams: Reglerar det mest väsentliga

Storage:För er som befinner er i en mindre komplex situation

990 kr

Beställ online
Avtal med jurist

Chatbots: Skräddarsytt

24/7 Support: Juridiskt korrekt

Teams:Helt anpassningsbart utifrån er specifika situation

Storage:Vägledning och rådgivning med juridisk expertis

2 990 kr

Beställ med jurist

Så går det till

svara

Du får svara på frågor som rör både ditt företag och ditt privatliv.

agree

Baserat på dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal för dig.

done

Ditt avtal skickas till dig som en PDF via e-post.

invoice

Du betalar via faktura.

Två olika typer av sekretessavtal

Det finns två typer av sekretessavtal – ensidigt eller ömsesidigt. Om båda parter lämnar hemlig information till varandra (som ska förbli hemlig) ska ett ömsesidigt sekretessavtal skrivas. Om bara den ena parten lämnar hemlig information kan ett ensidigt sekretessavtal skrivas.

Beställ sekretessavtal

Frågor och svar

Vad är sekretess?

Sekretess kan tillämpas i en rad olika sammanhang och kan vara till för att skydda stater, myndigheter, företag eller enskilda privatpersoner. Information som är belagd med sekretess ska inte lämnas ut eller bli allmänt tillgänglig. Om en uppgift är sekretesskyddad innebär det tystnadsplikt för de personer som har tillgång till uppgiften. 

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal är ett juridiskt kontrakt mellan två eller flera olika parter. Genom att teckna ett sekretessavtal förbinder sig parterna till tystnadsplikt kring den information avtalet gäller. På engelska kallas en sådan sekretessförbindelse oftast för ett NDA – ett så kallad Non Disclosure Agreement.

Vad ska ett sekretessavtal innehålla?

Det finns inga lagstadgade krav för hur ett sådant här avtal ska se ut eller vad det ska innehålla. Däremot kan det vara bra att ta hjälp utifrån när du upprättar olika avtal – så att det är klart och tydligt vad avtalet gäller – utan utrymme för olika tolkningar. De mallar för sekretessavtal som finns gratis på nätet är bara exempel på hur ett sekretessavtal kan se ut.

Vad händer om någon bryter mot avtalet?

Beroende på hur avtalet är utformat kan den som läcker hemlig information bli skyldig att betala ett förutbestämt vitesbelopp. Vid röjande av företagshemligheter kan det även innebära ett brott mot lagen (om skydd för företagshemligheter) vilket i värsta fall kan leda till flera års fängelse.

Har du fler frågor kring ditt företag?

Funderar du över något särskilt som gäller just ditt företag? Eller har du en specifik fråga kring ett avtal?
Boka in en kostnadsfri rådgivning med en av våra jurister – så hjälper vi dig framåt.
Klicka på knappen för att komma till kalendern och bokningen.

Boka kostnadsfri rådgivning

Beställ sekretessavtal

Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. De personer eller företag som får del av känslig information förbinder sig via avtalet att behandla uppgifterna konfidentiellt.

990 SEK

Exklusive moms

Vi hjälper dig att skriva ett juridiskt
korrekt sekretessavtal – samma dag.

Beställ sekretessavtal

Våra samarbetspartners

folksam
fonus
skandia
swedbank