Category Archives: Generellt

Checklista för småföretagare i kristider

När läget är osäkert kan det vara tryggt att veta att företaget har det skydd som krävs. Samtidigt tycker många som driver mindre företag att det kan vara krångligt att hålla koll på allt. Just därför tänkte vi lista 5 viktiga områden som kan vara bra för dig att se över som småföretagare.

1. Se till att du har alla viktiga försäkringar

Alla företag ser olika ut. Därför är det viktigt att se till att ditt företag har ett försäkringsskydd anpassat efter just din situation. Företagets konstruktion spelar såklart stor roll men även privata försäkringar kan vara avgörande faktorer. 

Det kan till exempel handla om företagsförsäkring och kompanjonförsäkring men även pensionsförsäkring och livförsäkring kan spela stor roll. Kontakta ditt försäkringsbolag och se till att du har det skydd du behöver.

2. Skriv viktiga avtal i förväg 

Många mindre företag saknar de juridiska dokument och avtal som krävs för att driva företaget på ett tryggt sätt. Genom att skriva riktiga avtal slipper ni onödiga konflikter i framtiden. 

Är du osäker på vilka avtal som just du behöver? Boka en gratis konsultation med en av våra jurister så hjälper vi dig med att ta fram de avtal du behöver. Det kan till exempel handla om:

3. Är det dags att byta bolagsform?

Aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma? Det finns för- och nackdelar med alla bolagsformer – särskilt om du håller på att växa ur din kostym. Det kan tyckas märkligt – men en del företag skulle gynnas av att drivas i en annan form än vad de gör idag. Boka en tid så går vi igenom din situation tillsammans och hittar den bolagsform som passar bäst för dig.

4. Är företaget korrekt registrerat?

Att företaget är korrekt registrerat hos Bolagsverket är förstås viktigt. Om du ska starta en enskild firma, är det oftast frivilligt att anmäla det till Bolagsverket. Däremot måste de flesta nystartade företag anmäla vem som är verklig huvudman. Det vill säga en eller flera personer som ytterst äger och kontrollerar företaget. Nystartade företag och föreningar har 4 veckor på sig att registrera verklig huvudman.Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du ansöka om F-skatt hos Skatteverket. Då behöver den som betalar din fakturor inte dra skatt eller betala sociala avgifter.

5. Bokföring och årsredovisning

Alla som bedriver näringsverksamhet måste ha bokföring och årsredovisning på plats. Det behöver inte vara krångligt, men det kan ändå vara lämpligt att ta hjälp av en revisor. De verksamheter som tar emot betalning via kontanter, kort eller swish är även skyldiga att ha ett kassaregister.

Coronaviruset – en utmaning för småföretagare

Vår jurist svarar på 5 av de vanligaste frågorna från småföretagare just nu

Vår jurist Peder Lundgren svarar på 5 av de vanligaste frågorna från småföretagare just nu

Behovet av juridisk rådgivning har ökat dramatiskt i takt med spridningen av Coronaviruset och de utmaningar som samhället, företag och enskilda individer står inför. Företagarens Jurist bekräftar den bilden.

 – Just nu får vi mängder av frågor från oroliga småföretagare. Det kan handla om att de inte kan leverera enligt avtal, att de måste ställa in evenemang eller att konsulter inte kan utföra sina uppdrag, säger Peder Lundgren, jurist och ansvarig för Företagarens Jurist.

Peder Lundgrens generella råd är att satsa på dialog och diskussion, och snarare hitta lösningar än att benhårt stå fast vid vad som är avtalat och riskera att hamna i konflikter och tvister. Det här är en tid för omtanke – även i affärsrelationer.

1. Jag kan inte leverera som avtalat, vad gör jag?

”Många företag har, på grund av rådande situation, tvingats minska sin produktion, ställa in leveranser och kan inte hålla det som är avtalat. Utgångspunkten är naturligtvis att avtal ska hållas, men om det inte är möjligt så är mitt bästa tips att prata med avtalsparten och försöka hitta en lösning som är acceptabel för båda parter. Kom ihåg att de flesta företag påverkas på ett eller annat sätt i den situation vi befinner oss i, och genom dialog så kan man komma väldigt långt. När samtliga är överens är det viktigt att få ner den nya överenskommelsen i skrift, så att man inte riskerar konflikter längre fram.”

2. Kan jag hävda force majeure om jag inte kan fullfölja ett avtal?

”Många frågar just nu kring så kallad force majeure, och om det går att använda en sådan klausul för att undgå ansvar om man inte kan utföra sina åtaganden enligt avtalet. Force majeure beskrivs i allmänhet som oväntade eller extraordinära händelser som är utom parternas kontroll, men det finns ingen definition i lagen. Man måste alltså se hur klausulen är utformad i det specifika avtalet för att kunna avgöra vad som ingår i begreppet och om den kan användas. Mitt generella råd är att vara försiktig med att hävda force majeure eftersom du riskerar att hamna i tvist med din avtalspart. Försök istället att ta en diskussion för att se om ni kan omförhandla avtalet istället. Värna er affärsrelation, den ska förhoppningsvis bestå även efter den extraordinära situation vi befinner oss i just nu.”

3. Jag är konsult och kan inte kan utföra mitt uppdrag enligt avtal – har jag rätt till ersättning ändå?

”Det är stor risk att du inte har rätt till fullt arvode om uppdraget inte utförs enligt avtalet. Men det kan samtidigt finnas möjlighet att ändra uppdragsbeskrivningen utifrån den verklighet vi befinner oss i just nu. Så inled en diskussion och försök att hitta en lösning tillsammans med uppdragsgivaren.”

4. Vi är ett litet bolag, finns det något i regeringens krispaket som kan hjälpa oss?

”Ja, regeringen har föreslagit flera åtgärder som kan underlätta den ekonomiska situationen för småföretagare. Det handlar till exempel om nya regler för korttidspermittering, som gör det möjligt att minska personalkostnaderna utan att behöva säga upp personal. Man föreslår även sänkta arbetsgivaravgifter. Företag kan även få anstånd med att betala skatt och arbetsgivaravgifter i tre månader. Här är det viktigt att komma ihåg att det blir ett lån från staten som man betalar ränta för, så räkna på om det är värt det. Staten kommer även att stå för sjuklönen under april och maj för alla anställda som är sjuka. Dessutom ges småföretagare statliga lånegarantier och ytterligare skattelättnader genom utökad avsättning till periodiseringsfond. På www.verksamt.se finns all myndighetsinformation samlad för den som vill veta mer.”

5. Det är oroliga tider för oss småföretagare. Vad kan jag göra i förebyggande syfte för att skydda mitt företag?

”Vi vet att många företagare saknar de viktiga avtal och dokument som behövs för att kunna bedriva verksamheten på ett tryggt sätt. Om du driver ett aktiebolag tillsammans med någon, se över ert aktieägaravtal så att ni vet vad som gäller om någon av er inte har möjlighet att utföra sina åtaganden. Har ni inte något sådant så rekommenderar jag att ni skaffar ett. Risken är annars att verksamheten tvingas stanna upp medan ni försöker hitta lösningar. Med ett aktieägaravtal kan ni bland annat reglera ägarkretsen och hur ni ska kunna lösa ut varandra, exempelvis vid sjukdom. Jag rekommenderar också att du upprättar en framtidsfullmakt, som ger en annan person fullmakt att företräda dig om du blir oförmögen att fatta egna beslut. Avslutningsvis så rekommenderar jag att du ser över ditt försäkringsskydd, både företagets och dina privata försäkringar.”

För ytterligare information, kontakta peder.lundgren@foretagarensjurist.se

 

Familjens Jurist lanserar Företagarens Jurist

Att starta och driva ett företag är en dröm för många, men vad händer med företaget om du blir sjuk eller går bort? Oftast är det småföretagare som drabbas, då de sällan har den juridiska expertisen eller koll på vilka avtal som finns.

Var tredje enmansföretag saknar viktiga avtal

Enligt en undersökning från Swedbank saknar var tredje enmansföretag viktiga juridiska dokument och avtal som krävs för att driva företaget på ett tryggt sätt. Det kan till exempel handla om aktieägaravtal, sekretessavtal, konsultavtal, anställningsavtal, fullmakter och äktenskapsförord. 

Därför lanserar Familjens Jurist nu Företagarens Jurist – som är till för att hjälpa dig och ditt företag. Tanken är att erbjuda mindre företagare allt ifrån juridisk rådgivning till korrekta juridiska avtal.

När privatliv och företagande möts

Att driva ett företag tillsammans med andra innebär ofta att privatliv och affärer behöver kombineras – åtminstone på ett juridiskt plan.

Som företagare är ni fortfarande människor och det betyder att privatlivet kan ge konsekvenser för ert gemensamma företag. Till exempel om någon skiljer sig, blir sjuk – eller till och med skulle avlida.

Därför kan det vara bra att ta hjälp av en erfaren företagsjurist som ser till att ni har de avtal ni behöver.

Med Företagarens Jurist får du smidig och kostnadseffektivt hjälp med de vanligaste juridiska avtalen för företagare. Det kan gälla till exempel aktieägaravtal, sekretessavtal, konsultavtal, anställningsavtal och fullmakter.

Dessutom ingår personlig rådgivning från erfarna företagsjurister. De kan även hjälpa dig med juridiken som rör ditt privatliv – så att du har rätt skydd både för företaget och familjen. 

Kontakta oss om du har frågor

Våra jurister har stor erfarenhet av företagsjuridik. Vi kan bidra med rådgivning om du vill:

  • att företaget ska fortsätta att vara ditt, även om du skiljer dig.
  • skydda din privata ekonomi om något händer i företaget.
  • använda företaget för att skydda din familj ekonomiskt om något skulle hända dig.
  • klargöra vem som egentligen bestämmer om ni tänker olika inom företaget.
  • att din kompanjons familj inte ska få kontroll över företaget om kompanjonen skiljer sig eller avlider.
  • bestämma i förväg vad som gäller om någon av er vill hoppa av.
  • sälja din verksamhet.
  • lämna vidare din verksamhet.
  • bli utlöst ur din verksamhet