Optionsavtal – Med Jurist

2990 kr

Ett optionsavtal ger innehavaren rätt att under en viss angiven tidsperiod köpa eller sälja ett förutbestämt antal aktier till ett fastställt pris.

Kategori: