Sekretessavtal – Med Jurist

2990 kr

Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. Enligt avtalet måste vissa uppgifter behandlas konfidentiellt.

Kategori: