Skuldebrev – Med Jurist

2990 kr

Skuldebrevet är ett dokument med information om en skuld mellan långivare och låntagare. Ett skuldebrev innehåller bland annat summan på skulden, när skulden ska betalas tillbaka och eventuell ränta.

Kategori: