Alla våra avtal

Prislista företagsavtal

När du beställer ditt avtal online får du svara på ett antal frågor. Sedan skapar vi ditt avtal och skickar det till din e-post. Känner du dig osäker kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Alla priser är exklusive moms.

dynamic text

Agentavtal

Ett agentavtal är ett avtal som ger ett företag rätt att sälja varor eller tjänster åt ett annat företag i det företagets namn.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan olika delägare i ett aktiebolag. I avtalet kan ni reglera hur bolaget ska skötas och utvecklas.

Aktieägartillskott avtal

Ett aktieägartillskott är när aktieägare lämnar tillskott av eget kapital till ett aktiebolag. Det är ett sätt att öka bolagets egna kapital och kan vara ett alternativ till nyemission av aktier.

Aktieöverlåtelseavtal

Skall ni ta in en ny ägare i ert bolag eller sälja samtliga aktier? Då skall ni fylla i ett aktieöverlåtelseavtal.

Allmänna villkor

Ett avtal om allmänna villkor är anpassat för just er verksamhet.

Anställningsavtal

I ett anställningsavtal kan du bland annat reglera arbetsuppgifter, lön, förmåner och villkor som gäller den specifika anställningen.

Avtal för IT-konsult

Många mindre och nystartade företag behöver hyra in en it-konsult istället för att anställa den kompetensen. Då är det viktigt att reglera uppdraget i ett konsultavtal.

Avtalsgranskning

Få hjälp med att tolka rättigheter, skyldigheter och risker i viktiga avtal

Bolagsordning

En bolagsordning är en handling som beskriver aktiebolaget, hur det skall styras, aktieägarnas rättigheter och bestämmelser om aktiekapitalet.

Bolagsstämmoprotokoll

Se till att du får med allt viktigt i protokollet från bolagsstämman.

Företagsöverlåtelseavtal

Ett företagsöverlåtelseavtal är lämpligt vid överlåtelse av onoterade företag. Avtalet innehåller viktiga uppgifter som köpesumman, skyldigheter och tillträdesdatum.

Förlikningsavtal

Att kunna komma överens utanför domstol är ofta den bästa, snabbaste och billigaste lösningen för alla inblandade parter. Då behövs ett förlikningsavtal.

Fullmakt för företag

Företräd någon annan, eller bli företrädd själv med hjälp av en fullmakt. Våra jurister hjälper dig gärna att utforma en fullmakt – efter dina behov.

GDPR-test

Vi hjälper dig att kontrollera om du följer de GDPR-restriktioner som finns och om du har sparat personuppgifter på ett korrekt vis.

Hyresavtal för kontorsplatser

Fungerar som ett lokalhyresavtal men gäller för en eller flera kontorsplatser.

Inkråmsöverlåtelseavtal

Vid en inkråmsöverlåtelse säljs, istället för bolagets aktier, de specifika tillgångar som finns i verksamheten (t.ex. maskiner, lagervaror eller patent). Skillnaden är stor mot en aktieöverlåtelse, bland annat i skattehänseende.

Integritetspolicy/ dataskyddspolicy

Med en integritetspolicy eller en dataskyddspolicy säkerställer ni att ni hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Kompanjonavtal

I ett kompanjonavtal kan ni till exempel reglera hur vinsten ska fördelas, vad som händer om ni skulle bli osams – eller om någon av er väljer att lämna företaget.

Konsultavtal

Ett konsultavtal reglerar förhållandet mellan konsult och uppdragsgivare. Förutom själva uppdraget kan det gälla rapportering, fakturering, uppsägningstid, sekretess, ansvar och skyldigheter.

Licensavtal

Med ett licensavtal går det att överlåta en viss nyttjanderätt till en uppfinning eller annan immateriell rättighet som till exempel ett varumärke.

Lokalhyresavtal

När du vill hyra ut en lokal är det viktigt att ha ett lokalhyresavtal som reglerar vad som gäller.

Offertmall

Få hjälp med alla viktiga delar när ditt företag ska skicka en offert till kund.

Optionsavtal

Ett optionsavtal ger innehavaren rätt att under en viss angiven tidsperiod köpa eller sälja ett förutbestämt antal aktier till ett fastställt pris.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Säkerställ att följer den nya dataskyddsförordningen mot era underleverantörer med hjälp av ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Provanställningsavtal

Om du inte skriver ett provanställningsavtal så blir anställningen automatiskt en tillsvidareanställning – alltså en fast anställning.

Samarbetsavtal

I ett samarbetsavtal kan ni bestämma reglerna för ert samarbete. Det är viktigt att ni utformar avtalet efter era unika behov och förutsättningar.

Sekretessavtal

Med ett sekretessavtal kan du skydda dig från att intern företagsinformation eller hemliga affärsidéer sprids till utomstående. Enligt avtalet måste vissa uppgifter behandlas konfidentiellt.

Skuldebrev

Skuldebrevet är ett dokument med information om en skuld mellan långivare och låntagare. Ett skuldebrev innehåller bland annat summan på skulden, när skulden ska betalas tillbaka och eventuell ränta.

Testamente

Genom att skriva ett testamente underlättar du som företagare för både dina anhöriga och eventuella kompanjoner, och undviker överraskningar och oklarheter i framtiden.

Timanställningsavtal

En timanställning är inte en anställningsform. Däremot kan du reglera timlön och arbetets omfattning i ett timanställningsavtal.

Underleverantörsavtal

Ett genomarbetat underleverantörsavtal ger köparen kontroll över tillverkningen samtidigt som underleverantören vanligen får rätt att sälja en viss minimivolym.

Uppdragsavtal

Ett konsultavtal för dig som antingen säljer eller köper tjänster.

Uppsägning av lokalhyresgäst

Om du som hyresvärd vill säga upp en lokalhyresgäst är det viktigt att uppsägningen är juridiskt korrekt, annars kan du drabbas av stora ekonomiska konsekvenser. För rådgivning kring uppsägning av lokalhyresgäst är du välkommen att kontakta oss på Företagarens Jurist.

VD-avtal

Om ni ska anställa en vd behövs ett vd-avtal.

Visstidsanställningsavtal

Ett visstidsanställningsavtal är ett alternativ för arbetsgivare som endast kan erbjuda arbete under begränsad tid.

Äktenskapsförord

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni bestämma att vissa tillgångar (t.ex. ett företag) inte ska delas lika en eventuell skilsmässa.